Novia

Novia kommer att presentera kurser inom aktuella områden som ledarskapet inom organisationer har på sitt ansvar. Det vi kommer att behandla är inom områdena:

Ledarskap, hållbar utveckling, cirkulär ekonomi, och riskhantering.


Förutom källor rekommenderade av läraren i samband med kursens förverkligande rekommenderas följande:

Hållbart strategiskt ledarskap

Vill du få en grundläggande kännedom om och insikt i socialt och ekologiskt hållbart ledarskap, samt få en inblick i vad som förväntas av moderna företag och ledare i dessa frågor.

Under kursens gång går vi igenom bland annat: 

Kursen förverkligas i form av inbandade föreläsningar på Teams, fallstudier och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget.


Tidpunkt: 24 april - 5 maj 2023


Kontakt: 

Roger Nylund
roger.nylund@novia.fi

+358 505 272 281

Förutom källor rekommenderade av läraren i samband med kursens förverkligande rekommenderas följande: 

Cirkulär ekonomi

Målgrupp: Ledare inom industri och näringsliv


I den här kursen får du en grundläggande kännedom om cirkulär ekonomi och de möjligheter som cirkulära affärsmodeller kan ge. 

Under kursens gång går vi igenom bland annat: 

Kursen förverkligas i form av inbandade föreläsningar på Teams, fallstudier och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget.


Tidpunkt: 29 maj - 16 juni 2023

Kontakt: Roger Nylund
roger.nylund@novia.fi
+358 505 272 281

Litteraturförslag: Förutom undervisningsmaterial, källa rekommenderad av läraren i samband med kursen: Någon av upplagorna; Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance.

Riskhantering

Målgrupp: Ledare inom industri och näringsliv


I den här kursen får du en översikt av aktuella risker, cases, samt teorier och metoder inom riskhantering. Vidare kommer kursen ge en inblick i vad som förväntas av moderna företag och ledare i dessa frågor.

Under kursens gång går vi igenom bland annat: 

Kursen förverkligas i form av inbandade föreläsningar på Webex, fallstudier (cases) och ett övningsarbete i anknytning till det egna företaget. Delar av undervisningen i kursen Riskhantering hålls på engelska språket.Tidpunkt: 6 - 24 maj 2023

Kontakt:
Thomas Finne
thomas.finne@novia.fi 

Literature suggestions: In addition to sources recommended by the teacher in connection with the material of the course, the following is recommended:

- Subramanian Senthilkannan Muthu, 2016, The Carbon Footprint Handbook.

 

Some headings: 

Mike Berners-Lee, 2010, How Bad Are Bananas?

Yossi Sheffi, Edgar Blanco, 2018, Balancing Green


Assessment: Pass/complete/fail

C02 Measurements 

Target group: Leaders in industry and business.

 

Learning outcomes: The aim of this course is to give the participants the theoretical background on the carbon footprint measurements. The participants will be introduced to tools available to calculate the emissions of businesses based on internationally accepted standards, Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

 

 

Realization: The course is realized in virtual lectures on Teams, case studies and practice work in connection with the own company. Course work is done in Novia's course platform Moodle.

 

Themes: Climate Crisis, GHG protocol, CO2 measurement, Carbon neutral

 

Time


Media of instruction: English


Teacher/contact person:
Biniam Amare (biniam.tefera@novia.fi , +358 447966844)