Yrkesakademin i Österbotten


Yrkesakademin i Österbotten kommer under projektets gång att erbjuda kurser med teman cirkulär ekonomi och hållbar utveckling för anställda inom offentliga sektorn. YA kommer också att erbjuda kurser i anslutning till vårt teknikhus. 


Teknikhuset är resultatet av ett ett utvecklingsprojekt vid Yrkesakademin i Österbotten. Huset är byggt för att prova nya konstruktioner och nya metoder att tillverka hus samt för att testa olika energilösningar och byggnadsautomation, med mål att ta fram lösningar som ger energieffektivitet, komfort, låg miljöpåverkan till ett lågt pris. 

Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling för offentligt anställda

Information om kursen och länk till anmälan kommer inom kort.


Kontakt: Henrik Ingo, +358 (0)44 750 3229, henrik.ingo@yrkesakademin.fi