Vad är projekt Cirkus?


Arbetslivet behöver utbildningar skräddarsydda ur deras synvinkel och konkreta verktyg att arbeta med. Detta projekt erbjuder ett starkt samarbete mellan arbetslivet och utbildarna för att kunna erbjuda utbildning som svarar direkt på behovet ur företagarnas synvinkel och ökar kompetensen och kunnandet inom cirkulär ekonomi och digitalisering. 

Fokus ligger på fyra målsättningar: 

Primära målgruppen är småföretag. All verksamhet inom projektet har en stark anknytning till omställningar; attitydförändringar och insikter till hur cirkulärt-tänkandet gynnar och effektiverar företagsverksamhet, samtidigt som det stöder Finlands målsättningar för en mer hållbar framtid.  

  

CIRKUS är ett 2,5 årigt projekt som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och förverkligas i samarbete mellan utbildningsanstalter och arbetslivet.